image banner
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
232/KH-THPTPR 20/10/2023 Phổ biến, giáo dục phát luật về trật tự, an toàn giao thông trong Trường THPT Phú Riềng năm học 2023-2024
Lượt xem: 14
Tải về
225/TB-THPTPR 30/09/2023 Về việc công khai năm học 2023-2024
Lượt xem: 10
Tải về
218/KH-THPTPR 29/09/2023 Phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Trường THPT Phú Riềng năm học 2023-2024
Lượt xem: 7
Tải về
217/KH-THPTPR 29/09/2023 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2023-2024
Lượt xem: 6
Tải về
215/NQ-HĐTr-THPTPR 29/09/2023 Hội đồng trường Trường THPT Phú Riềng năm học 2023-2024
Lượt xem: 6
Tải về
217/KH-THPTPR 29/09/2023 Về việc triển khai thực hiệm nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2023-2024
Lượt xem: 7
Tải về
195/KH-THPTPR 21/09/2023 Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024
Lượt xem: 6
Tải về
196/KH-THPTPR 21/09/2023 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
Lượt xem: 7
Tải về
108/TB-THPTPR 29/05/2023 Danh mục sách giáo khoa lớp 10 được nhà trường chọn sử dụng từ năm học 2023-2024
Lượt xem: 6
Tải về
103/BC-THPTPR 26/05/2023 Danh mục sách giáo khoa lớp 11 được nhà trường chọn sử dụng từ năm học 2023-2024
Lượt xem: 7
Tải về
92/KH-THPTPR 11/05/2023 Triển khai Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về
85/HD-THPTPR 08/05/2023 Thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Năm học 2022-2023
Lượt xem: 6
Tải về
86/HD-THPTPR 08/05/2023 Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và người lao động Năm học 2022-2023
Lượt xem: 14
Tải về
84/HD-THPTPR 08/05/2023 Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng Năm học 2022-2023
Lượt xem: 6
Tải về
34/QĐ-THPTPR 26/04/2023 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trường THPT Phú Riềng năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
123

 

TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Dương Minh Châu

 Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713 777 735 - 02713 777 097 

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị