image banner
kế hoạch đoàn TN chào mừng ngày NGVN
Tải Kế hoạch Hoạt động đoàn TN 20/11https://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptphurieng/1070/ke-hoach-doan-tn-20-11-2017.doc

 

TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Dương Minh Châu

 Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713 777 735 - 02713 777 097 

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị