• Tiếng Anh THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN TIẾNG ANH học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Tin học THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN TIN HỌC học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Công nghệ THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN CÔNG NGHỆ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • DGCD THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN GDCD học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Địa lí THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN ĐẠI LÍ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Ngữ văn THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN NGƯ VĂN học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Lịch sử THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN LỊCH SỬ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Sinh học THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN SINH HỌC học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Hóa học THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN HÓA HỌC học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • Vật lí THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN VẬT LÝ học kỳ II năm học 2019 - 2020

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !