image banner
 • 01/04/2020

  Tiếng Anh THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN TIẾNG ANH học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Tin học THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN TIN HỌC học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Công nghệ THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN CÔNG NGHỆ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  DGCD THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN GDCD học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Địa lí THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN ĐẠI LÍ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Ngữ văn THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN NGƯ VĂN học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Lịch sử THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN LỊCH SỬ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Sinh học THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN SINH HỌC học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Hóa học THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN HÓA HỌC học kỳ II năm học 2019 - 2020

 • 01/04/2020

  Vật lí THPT

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học MÔN VẬT LÝ học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG

Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Dương Minh Châu

 Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713 777 735 - 02713 777 097 

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị