Thông báo về việc tổ chức nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, nay Trường THPT Phú Riềng thông báo đến học sinh đã có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 thực hiện việc nhập học bằng hình thức online như sau

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !